Een stukje geschiedenis

Het begon allemaal in 1977 met een aantal medewerkers van Philips Doetinchem. Er werd binnen het bedrijf gewerkt in ploegendiensten en in vrije weekenden werd er gezamenlijk zaalvoetbal gespeeld. Hier werd sporthal “De Paasberg” in Terborg voor afgehuurd. Op een sportdag van Philips werd als één van de onderdelen badminton gespeeld. Deze sport beviel de medewerkers zo goed dat het voetballen al snel werd verruild voor badmintonnen. Een groepje van ongeveer 10 medewerkers van Philips Doetinchem besloot om te beginnen met badmintonnen op de zondagochtend, alle personeelsleden konden deelnemen. De zondagochtend was een bewuste keuze, omdat dit in verband met de ploegendiensten binnen het bedrijf het beste uitkwam. De badmintonsport werd steeds populairder en het groepje van Philipsmedewerkers groeide gestaag. Om meer leden te werven werden er op de prikborden bij Philips oproepen gedaan om lid te worden. In die tijd nog “phi do bad” genoemd. 

Toen er een sporthal in Oosseld gebouwd werd, wilde men het liefst in deze hal in Doetinchem gaan spelen, en dat gebeurde. In 1979 werd vervolgens besloten een open vereniging te worden, zo werd het dus voor mensen die niet bij Philips werkte ook mogelijk om lid te worden. De vereniging groeide verder en er werd besloten om trainingen te gaan verzorgen en met 4 teams mee te gaan spelen in de regionale competitie. Vanwege de kosten werd er gestart met 2 trainingen per maand. Ook werden er vervolgens steeds meer activiteiten georganiseerd, zoals een sportdag (zonder badminton) en een introducétoernooi, dit werden jaarlijks terugkerende evenementen. Het ging de bruisende vereniging voor de wind en er ontstond een grote groep leden van uiteenlopende leeftijden en spelniveaus. Sindsdien bestaat er binnen Phido zowel een jeugd-, senioren- als recreantengroep. In 2007 is er gekozen voor een fusie met een andere badmintonvereniging uit Doetinchem, de Doetinchemse Badminton Club (DBC). Samen werd dit BC Phido. Er ontstond een nog grotere groep spelers met een goede balans tussen jeugd, senioren en recreanten. Dit zijn tot op de dag van vandaag bij BC Phido de drie categorieën om in te spelen. Er wordt wekelijks getraind en naast het badmintonnen worden er  jaarlijks vele andere activiteiten in de hal, maar ook daarbuiten, georganiseerd. Kortom, een vereniging waar altijd iets te beleven is.