Commissies

Er zijn binnen BC  Phido verschillende mensen die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. De taken die binnen de vereniging opgepakt worden door onze vrijwilligers, zijn verdeeld over verschillende commissies. Zie hieronder de aanspreekpunten:

Voorzitter - Floor van Oeveren
Secretaris - Phini Kimman-Brand
Penningmeester - Lucas Flohr
Algemene zaken - Robert Ebbers
Jeugd - Jan Santbulte
Technische zaken - Kelly Reintjes
Recreanten - Bennie Smit
Ledenadministratie - Conrad Hamers

Jeugdcommissie

[email protected]

Jan Santbulte

Technische commissie

[email protected]

Kelly Reintjes
Boukje Bouwmeister

Conrad Hamers

Bennie Smit

Recreanten commissie

[email protected]

Bennie Smit

Competitieleider recreanten

Bennie Smit

Competitieleider jeugd en senioren

Rudi Waning

Evenementen

Robert Ebbers

Website beheer

Conrad Hamers