Commissies

Er zijn binnen BC  Phido verschillende mensen die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. De taken die binnen de vereniging opgepakt worden door onze vrijwilligers, zijn verdeeld over verschillende commissies. Zie hieronder de aanspreekpunten:

Bestuur

bestuur@phido.nl

Voorzitter - Floor van Oeveren
Secretaris - Phini Kimman-Brand
Penningmeester - Lucas Flohr
Algemene zaken - ## Vacant ##
Jeugd - Jan Santbulte
Technische zaken - Kelly Reintjes
Recreanten - Bennie Smit
Ledenadministratie - Conrad Hamers

Jeugdcommissie

jcphido@gmail.com

Jan Santbulte

Technische commissie

tc@phido.nl

Kelly Reintjes
Boukje Bouwmeister

Conrad Hamers

Bennie Smit

Recreanten commissie

rc@phido.nl

Bennie Smit

Competitieleider recreanten

Bennie Smit

Competitieleider jeugd en senioren

Rudi Waning

Evenementen

Floor van Oeveren

Website beheer

Conrad Hamers