Commissies

Er zijn binnen BC  Phido verschillende mensen die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. De taken die binnen de vereniging opgepakt worden door onze vrijwilligers, zijn verdeeld over verschillende commissies. Zie hieronder de aanspreekpunten:

Bestuur

bestuur@phido.nl

Voorzitter - Jeroen Schut
Secretaris - Floor van Oeveren
Penningmeester - Lucas Flohr
Algemene zaken - ## Vacant ##
Jeugd - Ellen Wieggers
Technische zaken - Esther Arentz
Recreanten - Bennie Smit
Ledenadministratie - Conrad Hamers

Jeugdcommissie

jcphido@gmail.com

Ellen Wieggers
Jet van der Heiden
Marije Geerts

Technische commissie

tc@phido.nl

Esther Arentz

Conrad Hamers

Kelly Reintjes

Bennie Smit

Recreanten commissie

rc@phido.nl

Bennie Smit

Competitieleider recreanten

Bennie Smit

Competitieleider jeugd en senioren

Rudi Waning

Evenementen

Floor van Oeveren

Website beheer

Conrad Hamers