Lidmaatschap

Contributie

Als u lid bent van BC Phido betaalt u contributie om gebruik te maken van ons aanbod. Hieronder zijn de contributiebedragen te vinden. Voordat u lid wordt mag u natuurlijk altijd 3 keer vrijblijvend meedoen.

De contributie dient te worden voldaan d.m.v. automatische incasso en bestaat uit:
 1) materiaalkosten (enkel voor competitiespelers van toepassing) (1 x €10,00 per seizoen)
 2) bondscontributie (1 x jaarlijkse incasso)
 3) clubcontributie (1 x maandelijkse incasso)

* Leden die door omstandigheden minimaal 2 maanden niet in staat zijn om te spelen en/of te trainen, kunnen tijdelijk vermindering van clubcontributie aanvragen. Om gebruik van deze regeling te kunnen maken, dient het lid hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via bestuur@phido.nl. Indien het verzoek wordt toegekend ontvangt men een korting en betaalt men een non-actief tarief per maand (exclusief bondscontributie). De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

** De bijdrage voor de bondscontributie wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Badmintonbond en kan dus afwijken. Hierover wordt u geïnformeerd via e-mail of nieuwsbrief.

Lid worden 

Leuk dat u interesse heeft in onze vereniging! Het is ter kennismaking mogelijk om gebruik te maken van een introductiepakket binnen onze vereniging, of u kunt natuurlijk ook direct lid worden.

Introductiepakket

Het introductiepakket van BC Phido laat u kennis maken met de badmintonsport, maar ook als u al bekend bent met de sport kunt u ter kennismaking met de vereniging gebruik maken van dit pakket. Het pakket biedt 10 aaneengesloten weken, waarin u elke week een les volgt.

De kosten van dit pakket bedragen eenmalig 25 euro. U zit hierna nergens aan vast.
We hopen natuurlijk wel dat we u geënthousiasmeerd hebben in deze tien weken en dat we u nog vaker mogen ontvangen. Download hier het aanmeldformulier.

Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar bestuur@phido.nl of tijdens speeldagen afgeven in de sporthal aan een van de bestuursleden. 

Bij bevestiging van aanmelding geldt de eerstvolgende les als eerste week. Het introductiepakket kan helaas niet meerdere malen achter elkaar gebruikt worden. Een gemiste week kan niet worden gedeclareerd of ingehaald. Vakantieweken vanuit de vereniging worden uiteraard niet meegeteld.

Ik wil graag lid worden!

  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen.
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.
  • De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27e van de maand.
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door BNL en wordt automatisch geïncasseerd op 27 januari.
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 juni en voor 1 december. Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend. Het opzeggen dient uitsluitend per mail te gebeuren via bestuur@phido.nl, aan de mail kunnen achteraf geen rechten verleend worden als deze niet door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd is.
  • Personen onder de 18 jaar moeten het lidmaatschapsformulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor een minimale duur van zes (6) maanden.


Download hier het lidmaatschapsformulier. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar bestuur@phido.nl of tijdens speeldagen afgeven in de sporthal aan een van de bestuursleden. 

Heeft u eerst nog vragen? Stuur deze dan met uw gegevens, zoals voor- en achternaam, leeftijd en mailadres naar bestuur@phido.nl.

Phido-Vriendenclub

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft bij de vereniging is het mogelijk vriend van BC Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.

Lidmaatschap opzeggen


Het lidmaatschap kan 2x per jaar worden beëindigd; vóór 1 juni en vóór 1 december.

  • Het opzeggen dient uitsluitend te gebeuren via onze penningmeester, secretaris of voorzitter, een verzoek tot opzegging kan verstuurd worden naar bestuur@phido.nl. Aan de opzegging kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door BC Phido zijn beantwoord en bevestigd.
  • Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend.


Phido-Vriendenclub

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft bij de vereniging is het mogelijk vriend van BC Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.