Lidmaatschap

Contributie

Als u lid bent van BC Phido betaalt u contributie om gebruik te maken van ons aanbod. Hieronder zijn de contributiebedragen te vinden. Voordat u lid wordt mag u natuurlijk altijd 3 keer vrijblijvend meedoen.

De contributie dient te worden voldaan d.m.v. automatische incasso en bestaat uit:
 1) materiaalkosten (enkel voor competitiespelers van toepassing) (1 x €10,00 per seizoen)
 2) bondscontributie (1 x jaarlijkse incasso)
 3) clubcontributie (1 x maandelijkse incasso)

* Leden die door omstandigheden minimaal 2 maanden niet in staat zijn om te spelen en/of te trainen, kunnen tijdelijk vermindering van clubcontributie aanvragen. Om gebruik van deze regeling te kunnen maken, dient het lid hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via [email protected]. Indien het verzoek wordt toegekend ontvangt men een korting en betaalt men een non-actief tarief per maand (exclusief bondscontributie). De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

** De bijdrage voor de bondscontributie wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Badmintonbond en kan dus afwijken. Hierover wordt u geïnformeerd via e-mail of nieuwsbrief.

Lid worden 

Leuk dat u interesse heeft in onze vereniging! 


  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen.
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.
  • De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27e van de maand.
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door BNL en wordt automatisch geïncasseerd op 27 januari.
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 juni en voor 1 december. Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend. Het opzeggen dient uitsluitend per mail te gebeuren via [email protected], aan de mail kunnen achteraf geen rechten verleend worden als deze niet door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd is.
  • Personen onder de 18 jaar moeten het lidmaatschapsformulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor een minimale duur van zes (6) maanden.


Download hier het lidmaatschapsformulier. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar [email protected] of tijdens speeldagen afgeven in de sporthal aan een van de bestuursleden. 

Heeft u eerst nog vragen? Stuur deze dan met uw gegevens, zoals voor- en achternaam, leeftijd en mailadres naar [email protected].

Phido-Vriendenclub

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft bij de vereniging is het mogelijk vriend van BC Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.

Lidmaatschap opzeggen


Het lidmaatschap kan 2x per jaar worden beëindigd; vóór 1 juni en vóór 1 december.

  • Het opzeggen dient uitsluitend te gebeuren via onze penningmeester, secretaris of voorzitter, een verzoek tot opzegging kan verstuurd worden naar [email protected]. Aan de opzegging kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door BC Phido zijn beantwoord en bevestigd.
  • Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend.


Phido-Vriendenclub

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft bij de vereniging is het mogelijk vriend van BC Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.