Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan 2x per jaar worden beëindigd; vóór 1 juni en vóór 1 december.

  • Het opzeggen dient uitsluitend te gebeuren via onze penningmeester, secretaris of voorzitter, een verzoek tot opzegging kan verstuurd worden naar [email protected]. Aan de opzegging kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door BC Phido zijn beantwoord en bevestigd.
  • Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend.


Phido-Vriendenclub

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft bij de vereniging is het mogelijk vriend van BC Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.