Nieuwsberichten

Kerststollen verkoop! 

Om geld in te zamelen voor Phido  gaan we kerststollen verkopen. Het betreft kerststollen gemaakt door Bakker Wiltink in Doetinchem, een industriële ambachtelijke bakker. Er zijn twee type stollen: de populaire en de luxe.

 

Populaire stol, 750 gram.

Gevuld met rozijnen, krenten en banketspijs (120 gram).

Gedecoreerd met decoreersneeuw.

Verkoopprijs: €4,50

 

Luxe stol, 750 gram.

Gevuld met rozijnen, krenten, gekonfijte vruchten, noten en een rol amandelspijs (125 gram).

Gedecoreerd met poedersuiker.

Verkoopprijs: €5,50

Kerststollen kunnen op bestelling worden verkocht aan familie, vrienden, buren, collega’s, klasgenoten, bedrijven (iets voor in het kerstpakket?).  Voor de kerststollenverkoop is een bestellijst beschikbaar deze zal onderin de nieuwbrief te vinden zijn. De bestellijsten zullen 15 november tussen 19.30-20.30 uur in de Topsporthal en 20 november tussen 19.45 en 20.30 in Wehl en worden opgehaald.

Uiterlijk 20 november kunnen de verkopers aan Ellen doorgeven hoeveel populaire en luxe stollen ze in bestelling hebben. De bestelde stollen kunnen op donderdag 19 december tussen 19.30 en 20.30 uur bij Ellen thuis (vraag bij het bestuur het adres na) of op 20 december tussen 19.30-20.30 uur in de Topsporthal worden opgehaald tegen contante betaling.

Zakelijke bestelling?

Indien bedrijven belangstelling hebben om kerststollen als (onderdeel van het) kerstpakket te geven aan medewerkers of relaties, graag overleggen met Ellen over het leveren en de facturering.

We hopen samen een mooi bedrag op te halen!

 

Succes met de verkoop.

Leeg Phido wedstrijdformulier

Competitiewedstrijden 2019-2020 zijn in te vullen via deze link voor de senioren teams 1 t/m 5 en via deze link voor de recreanten en alle jeugdteams.

En download hier een leeg wedstrijd formulier om tijdens thuiswedstrijden in te vullen.

We gaan weer beginnen vanaf 4 September 2019

Een aantal van jullie zal aan het popelen zijn om weer te beginnen, nou het is bijna zover!

Trainingen
De eerste trainingen zullen plaatsvinden op 4 september:

  • 18.00-19.00 jeugd
  • 19.00-20.00 recreanten 
  • 20.00-21.30 senioren 

Vrijspelen is mogelijk tot 22.00 uur.


Officiële opening seizoen
-Kick Off jeugd 6 september, info volgt vanuit JC
-Kick Off senioren 8 september, start 9.30 uur. In de vorige mail is al aangegeven dat we de kick off willen combineren met het intro toernooi, het zou dus leuk zijn als je iemand meeneemt!

Speelmogelijkheden
In de bijlage is het overzicht met alle speelmogelijkheden van komend seizoen. Deze lijst zal ook weer op de website komen en in beide hallen komen te hangen. Mochten hier dingen in wijzigen dan zullen jullie hierover worden geïnformeerd via de mail.

Probeer badminton nu
Dit jaar doet Phido ook weer mee met de actie ''Probeer badminton nu'' ken je iemand in je omgeving die kennis wil maken met badminton, dan is dit de uitgelezen kans. Zie verdere info op de website: www.probeerbadminton.nu 

Eerste training:
Senioren: 4 september van 19.00-20.00 uur. 
Jeugd: 4 september van 18.00-19.00 uur.

Jeugd Seizoen 2019-2020

Download hier de jaarplanning van de jeugd.
Download hier de verdeling van trainingsgroepen.
Download hier het informatieboek van toernooien.

Overzicht speeldagen/sporthal gebruik 2019-2020

Hier een overzicht van alle speeldagen van seizoen 2019-2020 in zowel Doetinchem als Wehl.

(Status:19-08-2019) Mocht er iets wijzigen dan worden jullie hiervan via de mail of nieuwsbrieven op de hoogte gebracht.

Teamindeling en wedstrijden competitie 2019-2020

Teamindeling competitie seizoen 2019-2020


Download hier de teamindeling van de senioren.
Download hier de teamindeling van de jeugd.
Download hier het voorlopige thuiswedstrijd-schema.

De wedstrijden zijn te zien op de volgende websites:
1) Senioren teams 1 t/m 5
2) Recreanten en Jeugd teams 1 t/m 3

Uitslagen Phido Clubkampioenschappen 2019

Uitslagen CKS2019

Enkels
Winnaars HE1: 
1e Niels Lijftogt 
2e Jan Santbulte

Winnaars DE: 
1e Jet van der Heiden 
2e Floor van Oeveren


Dubbels
Winnaars HD: 1e Jan/Niels 2e Mike/Conrad
Winnaars DD: 1e Ellen/Jet 2e Eline/Melanie


Mix
Winnaars GD: 1e Eline/Arjen 2e Melanie/Niels

Privacyverklaring van Badmintonclub Phido

Dit is de privacyverklaring van Badmintonclub Phido, gevestigd te Silvoldseweg 66 7061DS Terborg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer40121817, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@phido.nl

In de bijlage kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Download hier de privacyverklaring.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO


  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico
  • De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27e van de maand
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door BNL en automatisch geïncasseerd op 27 januari.
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 Juni en voor 1 December. Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds) contributie worden verleend. Het opzeggen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via de voorzitter, secretaris, penningmeester op het postadres Thomas a Kempisstraat 35, 7009 KS Doetinchem. Aan een E-mail via bestuur@phido.nl kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd zijn.
  • Personen onder de 18 jaar moeten dit formulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor de minimale duur van zes (6) maanden.

Download hier het aanmeldingsformulier.


Phido beleid mbt intimidatie/overschrijdend gedrag

Gedragsregels en beleid van BC Phido inzake seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

De Vertrouwenscontactpersoon binnen Phido is mevrouw Ellen Wieggers, lid van de vereniging; zij is telefonisch te bereiken op: 06 10489784. Via deze link is het bestand te downloaden.