Nieuwsberichten

Overzicht speeldagen/sporthal gebruik  

2023-2024

Hier een overzicht van alle speeldagen van seizoen 2023-2024 in zowel Doetinchem als Wehl.
Zaalhuur 2023-2024

Recreanten/Senioren:
- Woensdag in KBC Wehl, Training recreanten, team 4 en 
     heren team van 19.00 - 20.00 uur, Training senioren
     team 1, team 2 en team 3 van 20.00 - 21.30 uur.
- Vrijdag vrijspelen/competitie in de Topsporthal, in de kleine
     zaal, van 20.00 - 23.00 uur.
-Vrijdag vrijspelen tijdens niet competitie dagen in de
    Topsporthal, in de kleine zaal, van 20.00-22.00 uur.
- Zondag vrijspelen/competitie in de Topsporthal, kleine zaal,
     van 9.30 - 13.00 uur.
-Zondag vrijspelen tijdens niet competitie dagen in de 
      Topsporthal, kleine zaal van 9.30-12.00 urr

Jeugd:
- Vrijdag Topsporthal
      Groep 1 18:00-19:00
      Groep 2 19:00-20:00

* Mocht er iets wijzigen dan worden jullie hierover via de mail of nieuwsbrieven op de hoogte gebracht.

We gaan weer beginnen vanaf 20 Augustus 2023

Een aantal van jullie zal aan het popelen zijn om weer te beginnen, nou het is bijna zover!

Trainingen
De eerste trainingen zullen plaatsvinden op woensdag 23 augustus:

  • 19.00-20.00 recreanten, team 4 en heren team 
  • 20.00-21.30 senioren Team 1, 2 en 3


Officiële opening seizoen
-Kick Off, 27 augustus, start 9.30 uur. Alle leden zijn welkom. We starten het seizoen gezellig met het spelen van wedstrijdjes.

Speelmogelijkheden
Zie het nieuwsbericht over de zaaluren voor het overzicht met alle speelmogelijkheden van komend seizoen. Deze lijst zal ook weer in beide hallen komen te hangen. Mochten hier dingen in wijzigen dan zullen jullie hierover worden geïnformeerd via de mail.

Leeg Phido wedstrijdformulier

Competitiewedstrijden 2023-2024 zijn in te vullen via:
  deze link voor de senioren teams 1 t/m 4 en via
  deze link voor alle jeugdteams.


En download hier een leeg wedstrijd formulier om tijdens thuiswedstrijden in te vullen.

Probeer Badminton 2023

Zin in een nieuwe sportieve uitdaging? We doen mee aan de landelijke actie Probeer Badminton. Doe 10 lessen mee voor 25 euro, u bent van harte welkom! De lessen voor volwassenen vinden plaats in Wehl, de lessen voor jeugd in zowel Wehl als Doetinchem. Meld je snel aan via: www.probeerbadminton.nu, kies voor Regio Oost - BC Phido.

We starten per 4 oktober.
U kunt ook altijd mailen naar [email protected] voor vragen.

Privacyverklaring van Badmintonclub Phido

Dit is de privacyverklaring van Badmintonclub Phido, gevestigd te Silvoldseweg 66 7061DS Terborg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer40121817, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

In de bijlage kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Download hier de privacyverklaring.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO


  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico
  • De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27e van de maand
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door BNL en automatisch geïncasseerd op 27 januari.
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 Juni en voor 1 December. Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds) contributie worden verleend. Het opzeggen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via de voorzitter, secretaris, penningmeester op het postadres Thomas a Kempisstraat 35, 7009 KS Doetinchem. Aan een E-mail via [email protected] kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd zijn.
  • Personen onder de 18 jaar moeten dit formulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor de minimale duur van zes (6) maanden.

Download hier het aanmeldingsformulier.


Phido beleid mbt intimidatie/overschrijdend gedrag

Gedragsregels en beleid van BC Phido inzake seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

De Vertrouwenscontactpersoon binnen Phido is mevrouw Ellen Wieggers, lid van de vereniging; zij is telefonisch te bereiken op: 06 10489784. Via deze link is het bestand te downloaden.