Een stukje geschiedenis!

Sporthal

Vanaf augustus 2017 speelt BC Phido op twee verschillende locaties. Op vrijdag en zondag wordt er gespeeld in de Topsporthal te Doetinchem, onze hoofdlocatie. Op woensdag wordt er getraind in het Koningin Beatrixcentrum te Wehl. Zie de exacte locaties hieronder:

Topsporthal
Sportweg 1
7006 GJ Doetinchem


Konigin Beatrixcentrum
Kon. Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl

Commissies

Er zijn binnen BC  Phido verschillende mensen die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. De taken die binnen de vereniging opgepakt worden door onze vrijwilligers, zijn verdeeld over verschillende commissies. Zie hieronder de aanspreekpunten:

Voorzitter - Floor van Oeveren
Secretaris - Phini Kimman-Brand
Penningmeester - Lucas Flohr
Algemene zaken - Jeroen Ebbers
Jeugd - Jan Santbulte
Technische zaken - Kelly Reintjes
Recreanten - Bennie Smit
Ledenadministratie - Conrad Hamers

Technische commissie

[email protected]

Kelly Reintjes
Boukje Bouwmeister

Conrad Hamers

Bennie Smit

Jeugdcommissie

[email protected]

Jan Santbulte

Recreanten commissie

[email protected]

Bennie Smit

Competitieleider recreanten

Bennie Smit

Competitieleider jeugd en senioren

Rudi Waning

Evenementen

Robert Ebbers

Website beheer

Conrad Hamers