Lid worden

Leuk dat u interesse heeft in onze vereniging! We verwelkomen u graag.

Lidmaatschap

  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen.
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.
  • De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27e van de maand.
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door BNL en wordt automatisch geïncasseerd op 27 januari.
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 juni en voor 1 december. Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend. Het opzeggen dient uitsluitend per mail te gebeuren via [email protected], aan de mail kunnen achteraf geen rechten verleend worden als deze niet door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd is.
  • Personen onder de 18 jaar moeten het lidmaatschapsformulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor een minimale duur van zes (6) maanden.


Download hier het lidmaatschapsformulier. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar [email protected] of tijdens speeldagen afgeven in de sporthal aan een van de bestuursleden. 

Heeft u eerst nog vragen? Stuur deze dan met uw gegevens, zoals voor- en achternaam, leeftijd en mailadres naar [email protected].

Phido-Vriendenclub

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft bij de vereniging is het mogelijk vriend van BC Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.