Contributie

Als u lid bent van BC Phido betaalt u contributie om gebruik te maken van ons aanbod. Hieronder zijn de contributiebedragen te vinden. Voordat u lid wordt mag u natuurlijk altijd 3 keer vrijblijvend meedoen.

De contributie dient te worden voldaan d.m.v. automatische incasso en bestaat uit:
 1) materiaalkosten (enkel voor competitiespelers van toepassing) (1 x €10,00 per seizoen)
 2) bondscontributie (1 x jaarlijkse incasso)
 3) clubcontributie (1 x maandelijkse incasso)

Jaarlijks wordt onze clubcontributie geïndexeerd op basis van het inflatiepercentage van de sporthallen.

* Leden die door omstandigheden minimaal 2 maanden niet in staat zijn om te spelen en/of te trainen, kunnen tijdelijk vermindering van clubcontributie aanvragen. Om gebruik van deze regeling te kunnen maken, dient het lid hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via [email protected]. Indien het verzoek wordt toegekend ontvangt men een korting en betaalt men een non-actief tarief per maand (exclusief bondscontributie). De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

** De bijdrage voor de bondscontributie wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Badmintonbond en kan dus afwijken. Hierover wordt u geïnformeerd via e-mail of nieuwsbrief.